17.09.2021 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

17.09.2021 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN ÜSTÜ OTURUMUNDA ALINAN KARAR  ÖZETİ

 

 

77 Nolu Kararda: Belediyemize ait 6482 numaralı parsel, üzerinde Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Sağlığı Merkezi bulunması; 3023, 5063 ve 5110 numaralı parseller üzerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul binası bulunması nedeni ile 6183 sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesi uyarınca, Belediyemize ait vergi borçlarına mahsuben Maliye Hazinesine 3.858.781,75-TL bedelle devredilmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.