2023 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu'nun 20.01.2023 Tarihli Halk Bilgilendirme Toplantısı

2023 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu'nun 20.01.2023 Tarihli Halk Bilgilendirme Toplantısı

09.08.1983 Tarihli 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesi ile 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. Ve 103. Maddelerine dayanılarak; atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebirliğiniği sağlamak amacı ile 27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede ‘'Atıksı Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik‘' yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında hazırladığımız 2023 yılı Evsel Katı Atık tarife Raporunun 20.01.2023 tarihinde, saat 13:30' da Payas Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda halk bilgilendirme toplantısı yapılacak olup toplantıya katılım sağlamanız hususunu rica ederiz.