23.01.2024 Tarihli Payas İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı

İlçemiz sınırlarında bulunan Payas Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarih ve 61 sayılı kararı ve Hatay Büyük Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 225 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli O36-D-05-B-4-C, numaralı imar paftasında yer alan, Sincan tapulaması 130 (ayırma çapı),   138 (ayırma çapı ) , 137 (ayırma çapı) , 139, 140, 143 (ayırma çapı) , 144 (ayırma çapı), 147, İ1, İ2, İ3, İ4 no’lu taşınmazların bulunduğu bölgede uygulama şartlarının oluştuğundan dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve yürürlükte olan Yönetmeliğin 9. ve 10. Maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılacak sahanın’’ düzenleme sahası’’ olarak tespit edilerek: 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesi ve yürürlükteki uygulama yönetmeliğinin 17 ve 25. Maddelerine göre parselasyon planı, tescile esas dağıtım cetvelleri ve düzenleme işlerine ait diğer belgelerin onayına ve 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılmış fakat askı sürecinde 16.11.2023 tarih ve 5846 sayılı,16.11.2023 tarih ve 5847 sayılı, 16.11.2023 tarih ve 5848 sayılı itiraz dilekçeleri incelenmiş ve taleplere istinaden:

Parselasyon planı yenilenerek ilgili parsellerin imar planına göre bulunduğu yere verilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmış olup, İlçemiz sınırlarında bulunan Payas Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarih ve 61 sayılı kararı ve Hatay Büyük Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 225 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli O36-D-05-B-4-C, numaralı imar paftasında yer alan, Sincan tapulaması 130 (ayırma çapı),   138 (ayırma çapı ) , 137 (ayırma çapı) , 139, 140, 143 (ayırma çapı) , 144 (ayırma çapı), 147, İ1, İ2, İ3, İ4 no’lu taşınmazların bulunduğu bölgede uygulama şartlarının oluştuğundan dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve yürürlükte olan Yönetmeliğin 9. ve 10. Maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılacak sahanın’’ düzenleme sahası’’ olarak tespit edilerek: 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesi ve yürürlükteki uygulama yönetmeliğinin 17 ve 25. Maddelerine göre parselasyon planı, tescile esas dağıtım cetvelleri ve düzenleme işlerine ait diğer belgelerin onayına ve 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.