01.07.2021 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.07.2021 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARAR  ÖZETLERİ

58 Nolu Kararda: Payas Belediyesi Hizmet Binası 3. Katta Batı Yönünde bulunan 5 adet odanın, Hatay Vakfına 10 (On) yıllığına tahsis edilmesi ve bu konuda yapılacak tüm işlemlerde Belediye Başkanı Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, mevcudun  oy birliği ile kabul edildi.

59 Nolu Kararda: Mülkiyeti İdaremize ait 123 nolu parsel ve üzerinde bulunan Kargir Depo Hizmet Binasının satılması ve bu konuda Belediye Encümeninin yetkilendirilmesi, Mustafa YİĞİT ve Kemal DUMAN’ın ret oylarına karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

60 Nolu Kararda: . Belediyemizin, medeni müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü kamu hizmetlerinde kullanılan binaların, kamu hizmetine tahsisi ve kamu hizmetinde fiilen kullanılmasına,  mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

61 Nolu Kararda: Hatay Büyükşehir Belediyesinin meri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak, Belediyemiz tarafından hazırlanan Hatay İli Payas İlçesi1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onaylanması, mevcudun oy birliği ile onandı.

62  Nolu Kararda: İlçemiz İstiklal Mahallesi Muhtarlığı tarafından, Belediyemize sunulan bilirkişi sayısının yetersiz olduğu ve arttırılması amacıyla, çeşitli vasıtalarla mahalle sakinlerine duyurulması için, bir sonraki meclis toplantısında ele alınması, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

63  Nolu Kararda: İlçemiz Sincan Mahallesi  Muhtarlığı tarafından , Belediyemize sunulan bilirkişi sayısının yetersiz olduğu ve arttırılması amacıyla, çeşitli vasıtalarla mahalle sakinlerine duyurulması için, bir sonraki meclis toplantısında ele alınması, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

64 Nolu Kararda: İlçemiz Kozludere Mahallesi Muhtarlığı tarafından, Belediyemize sunulan bilirkişi sayısının yetersiz olduğu ve arttırılması amacıyla, çeşitli vasıtalarla mahalle sakinlerine duyurulması için, bir sonraki meclis toplantısında ele alınması, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

65 Nolu Kararda Cenk GEDİZ ile Ücretsiz Danışmanlık Sözleşmesi yapılması, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

66 Nolu Kararda: Belediyemiz Meclisinin 04.01.2021 tarih ve 10 sayılı kararı ile belirlenen Nikah Ücret Tarifesinin, içinde bulunduğumuz Covid¬19 pandemisi nedeniyle, vatandaşların lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

67  Nolu Kararda: Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödenmesi, mevcudun  oy birliği ile kabul edildi.

68 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Gençlik Merkezi Yapımı Bağış hesabı adı altında açılan 33970980¬5039 No’lu hesaba, 50.000,00¬TL şekilde yapılan bağış, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.