02.02.2019 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.02.2019 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1 Nolu Kararda: Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.

Toplantıya katılamayan Mehmet ARAS’ın mazeretinin oy birliği ile kabulünden sonra; Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden; Fen İşleri Müdürlüğüne ait “İhale Usulünün Belirlenmesi” konulu yazının, gündemin 9. Maddesi olarak gündeme alınması, oy birliği ile kabul edildi.

2 Nolu Kararda: Yıldırım Beyazıt Mahallesi 299 ada 1 nolu parsel ve çevresine ilişkin, Belediyemiz Encümeninin 04.07.2000 tarih ve 2000/439 sayılı kararı ile uygulanan ve Hatay İdare Mahkemesinin 2017/617 sayılı kararı ile iptal edilen, İmar Kanununun 18. Madde uygulaması iptal edilerek, yeniden imar uygulaması arasındaki uyumu sağlayabilmek için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, oy birliği ile kabul edildi.

3 Nolu Kararda: Yenişehir Mahallesi 608 ada 1 nolu parsel ve 607 ada 2 nolu parselle ilgili Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2018 tarih ve 314 sayılı kararının düzeltilmesi için yapmış olduğumuz itirazımızın onaylanması, oy birliği ile kabul edildi.

4 Nolu Kararda: İlçemiz sınırları içerisinde kalan 26,36 hektarlık Riskli Alan üzerinde ki yapım işlerinde değerlendirilmek üzere, İller Bankası A.Ş.’ den teminat mektubu alınması ve bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alınması, oy birliği ile kabul edildi.

5 Nolu Kararda: Zabıta Müdürlüğümüzde fiilen çalışan personellere, 01 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 2019 yılı için brüt 527,00-TL fazla çalışma ücreti ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

6 Nolu Kararda: Belediyemiz 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisi, oy birliği ile kabul edildi.

7 Nolu Kararda: Belediyemiz Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi, oy birliği ile kabul edildi.

8 Nolu Kararda: Belediyemiz Personel İzin Yönergesi, oy birliği ile kabul edildi.

9 Nolu Kararda: Şerife Bacı Camii Yapım İşi, 15 Temmuz Şehitler Parkı Yapım İşi ve Dağ Yürüyüş Yolu Yapım İşi’nin, pazarlık usulü ile yapılması, oy birliği ile kabul edildi.