Anasayfa > Belediye > Etik Komisyonu

Etik Komisyonu


ETİK KOMİSYONU 

25.05.2004 tarihli ve 5176 Sayılı Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru ve esasları hakkında yönetmeliğin 29. maddesi uyarınca etik komisyonu kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 3 ve 7. maddelerine dayanılarak, kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyeler de ve yönlendirme de bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinde en az 3 kişilik bir etik komisyonu oluşturulur denmektedir. 

Bu Yönetmeliğe istinaden;  Aşağıda ünvanları ile isimleri belirtilen kişiler ile Belediyemizde Etik Komisyonu kurulmuştur.

Komisyon Başkanı       : Yazı. İşl. Müd. V. Vahit SAĞILTICI
Üye                              : Mali  Hiz. Müd. V. Beyhan OKUR
Üye                              : Memur  Öznur BÜLBÜL


ETİK KOMİSYONU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

 

 

 

KAMU  GÖREVLİLERİ  ETİK  DAVRANIŞ  İLKELERİ

 

25.5.2004 Tarih ve 5176 Sayılı Kanun Gereği Bu Yönetmeliğin Amacı:

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetiminde halkın güvenini artırmak, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli  biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananlara karşı saygılı davranmayı ve gerekli ilgiyi göstermeyi, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

           

ETİK KOMİSYONU

 

Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum ve kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinde en az üç kişilik bir etik komisyondan oluşur denilmektedir. Belediyemizde Etik Komisyon Başkanı Yazı İşleri Müdürü Halil Uyar Başkanlığında, Komisyon üyeleri Fen İşleri Müdürü Şevket Tansel Özalp  ve Mali Hizmetler Müdür Vekili Beyhan OKUR’ dan oluşmaktadır.

 

Kamu görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır. Personelin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkeleri açısından bilgilenmeleri, bu ilkelere uygun davranışlar göstermeleri açısından faydalı olacağı düşünülen zaman zaman düzenlenen seminerlere katılımları sağlanmaktadır. Aynı şekilde belediyemiz  Zabıta memurlarına da vatandaş ve Kurumumuz arasındaki ilişkilerin etik kurallara uygun olması yönünde eğitimler verilmektedir.


 

 
© 2008 Payas.bel.tr Tüm hakkı saklıdır.                                                                                                                             Programlama & Tasarım : E.A.